Dokumentacja

Czytaj dokumentację i oglądaj filmy instruktażowe by lepiej poznać sBiznes

create a site for free

Informacje techniczne sBiznes są przydatne w czasie instalacji i aktualizacji


Dokumentacja sBiznes w formie online jest zawsze aktualna


Filmy instruktażowe pomogą w szybszym poznaniu sBiznes

Informacje ogólne

Dzięki tej prezentacji lepiej poznasz interfejs sBiznes oraz ogólne zasady pracy w programie.

Obrót Towarowy

Prezentacja przybliżająca zasady działania modułu obrót towarowy. Zapoznanie się z materiałem pozwoli sprawniej rozpocząć pracę z tym modułem.

Wydruki dokumentów

Warto zapoznać się możliwościami i sposobem modyfikacji wydruków w sBiznes.

Finanse - Plan kont

Ta prezentacja przybliży tematykę zakładania oraz definicji planu kont w module
Finanse-Księgowość.

Finanse - Dekrety

Zapoznanie się z tą prezentacją przybliży zasady tworzenia oraz funkcjonowania definicji dekretów tworzących automatycznie dowody księgowe w module Finanse-Księgowość.

Jednolity plik kontrolny

Prezentacja przybliżająca zasadę działania funkcjonalności JPK.

Personel

Obsługa Kadr i Płac to jedna z podstawowych funkcjonalności realizowanych w sBiznes, dzięki tej prezentacji można poznać ten obszar.

sBiznes ARENA

Moduł ARENA wspomaga obsługę szeroko pojętych imprez. Materiał filmowy przybliży jakie możliwości ma ten moduł.